Vi ser på huden som en stor del av vårt ytre uttrykk til omverden og assosierer ofte hudens utseende med både alder og attraktivitet hos menneskene vi omgås. I tillegg til å definere vårt utseende og velvære er en sunn hud helt avgjørende for å beskytte oss mot infeksjoner, UV-stråler og forurensinger. I tillegg til at hudens struktur og funksjon reduseres med alderen, påvirkes også huden i stor grad også av ytre stressfaktorer som UV-stråling, klima, forurensning og ubalansert kosthold.

Kunnskapen om hvordan huden kan ivaretas på en best mulig måte øker stadig. Vitenskapelige studier og dokumentasjon fra ny forskning bidrar til å øke forståelsen om hvordan vi aktivt kan motvirke hudens aldringstegn gjennom bevisst kosthold og ernæring.

Oppbygning

80% av lærhuden består av kollagenfibre som utgjør hudens rammeverk.

80% av lærhuden består av kollagenfibre som utgjør hudens rammeverk.

Huden består av tre lag; 1) overhuden (epidermis), 2) lærhuden (dermis) og 3) underhuden.

1. Overhuden består av et tynt lag med hudceller og er hudens ytterste forsvarsverk. Døde hudceller i overhuden skiftes normalt ut med nye celler omtrent én gang i måneden som en del av den kontinuerlige cellefornyelsen.

2. Lærhuden (dermis) er et mye tykkere hudlag som sørger for hudens struktur, elastisitet, styrke og fuktighetsbalanse. Lærhuden består av over 80% kollagen i en ung og sunn hud. Kollagenfibre danner et solid rammeverk som bl.a. støtter og holder hudens overflate jevn og smidig.

3. Underhuden er hudens nederste lag og består først og fremst av fettvev som sørger for isolasjon. Nedsatt kollageninnhold i lærhuden kan føre til at fettvev i underhuden blir synlig på hudens overflate i form av cellulitter.

 

Les mer fra brukererfaringer her >>

Elastisitet

Hudens elastisitet sørger for at huden kan motstå fysisk strekk og er en viktig funksjon for å beskytte kroppen mot påkjenninger og for å bevare en stram og jevn hud. Hudens elastisitet defineres av innholdet av kollagenfibre i lærhuden. Nedbrytning av kollagenfibre fører derfor til at hudens elastisitet reduseres. Hudens elastisitet er bl.a. viktig for å motvirke fremtoning av rynker, strekkmerker og cellulitter og å opprettholde en normal sårheling og redusere arrdannelse. Hudens elastisitet reduseres både av ytre påvirkninger som UV-lys fra soling og ubalansert kosthold og av indre faktorer som del av den naturlige aldringsprosessen, særlig etter overgangsalderen.

Nye kliniske studier viser at inntak av spesifikke kollagen-peptider kan øke hudens elastisitet med opp til 30% allerede etter 4 uker*.*Proksch E, et al. Skin Pharmacol Physiol 2014; 27:47-55.

 

Rynker

Når kollageninnholdet i lærhuden reduseres blir huden mindre elastisk og rynker dannes.

 

Når kollageninnholdet i lærhuden reduseres blir huden mindre elastisk og rynker dannes.

Rynker dannes når kollagenstrukturen i lærhuden brytes ned å ikke lenger er i stand til å understøtte hudens overflate på samme måte som i en ung og elastisk hud. Selv om dannelse av rynker er en del av den biologiske aldringsprosessen er utvikling av rynker i stor grad også påvirket av ytre stressfaktorer som UV-lys fra soling, forurensning, sigarettrøyk og ubalansert kosthold som kan innvirke negativt på hudens kollagenbalanse og elastisitet.

Rynkedannelse i ansiktshuden er ofte det mest slående aldringstegnet. Men også slappere hud på halsen, brystet og oversiden av hendene er et resultat av fallende elastisitet i huden.

Nye kliniske studier viser at inntak av spesifikke kollagen-peptider kan redusere rynkevolum med opp til 50% allerede etter 8 uker**.

**Proksch E, et al. Skin Pharmacol Physiol 2014; 27:113–119.

Les mer fra brukererfaringer her >>

Strekkmerker

Strekkmerker forårsakes av rifter i kollagenstrukturen i lærhuden og er et resultat av at huden ikke er elastisk nok til å motstå mekanisk strekk i forbindelse med bl.a. graviditet eller hurtig vekst eller vektøkning. Når strekkmerker først har oppstått, påvirkes også strekkmerkenes utseende av hudens kollagenbalanse og elastisitet.

Opprettholdelse av en mest mulig stram og elastisk hud kan derfor bidra til å redusere fremtoningen og synligheten av strekkmerker.

Les mer fra brukererfaringer her >>

Cellulitter

Cellulitter dannes når kollageninnholdet og elastisiteten i lærhuden reduseres samtidig som fettvevet i underhuden øker og hardnes.

 

Cellulitter dannes når kollageninnholdet og elastisiteten i lærhuden reduseres samtidig som fettvevet i underhuden øker og hardnes. Dette fører til å fettvev blir ”synlig” like under hudens overflate og fremtrer som det man på folkemunne omtaler som appelsinhud.

Opprettholdelse av en mest mulig optimal kollagenbalanse og stram og elastisk hud kan derfor bidra til å redusere fremtoningen av cellulitter.

Les mer fra brukererfaringer her >>

Pigmentflekker

 

Normal pigmentering av huden bidrar til å beskytte hudens kollagenstruktur mot skader fra UV-lys. Hudens beskyttende pigment kalles melanin og produseres av spesielle hudceller kalt melanocytter. Pigmentflekker kan dannes ved utstrakt soling og som del av aldringsprosessen som kan forårsake at melanocyttene øker i størrelse og klumper seg sammen. Kopper er et essensielt sporstoff som bidrar til normal pigmentering av huden. Kopper produseres ikke naturlig i kroppen og må tilføres via kosten.

Hår og Negler

Både hår og negler er del av huden (utvekster i kroppens hudsystem). En sunn og vital hud er derfor viktig også for hårets og neglenes utseende og normale vekst og funksjon, og trenger i likhet med huden tilførsel av viktige næringsstoffer innenfra.

Håret vokser i gjennomsnitt 1-1,5cm i måneden. Hårets vekstsenter ligger i den underliggende huden, dvs. i dermal papilla som er en liten hudtapp nederst i hårsekken. Fibroblaster i dermal papilla sender signaler til de overliggende cellelagene i hårroten om økt vekst og fører til at hårskaftet skyves oppover.

 

Neglene vokser i gjennomsnitt 3mm i måneden. Neglenes vekstsenter ligger i neglematriks i bunnen av negleroten. Fibroblaster i neglematriksen sender signaler til de overliggende cellelagene i negleroten om økt vekst som fører til at negleplaten skyves utover.

Marine Matrix® inneholder bl.a. essensielle mineraler i form av sink og selen som bidrar til å vedlikeholde normalt hår og negler, samt kobber som bidrar til hårets normale pigmentering.

Ernæring

 

I likhet med vår generelle helse er også huden spesielt avhengig av bevisst tilførsel av nødvendige næringsstoffer fra et sunt og balansert kosthold. Friske grønnsaker, frukt og korn gir oss tilgang på vitaminer, mineraler og antioksidanter, som alle er viktige for å beskytte og opprettholde en sunn hud. Det er også nødvendig at kroppen tilføres nok væske i løpet av dagen. Friskt rent vann er også det beste for huden.

Kunnskapen om hvordan huden kan ivaretas på en best mulig måte øker stadig. Vitenskapelig dokumentasjon fra nye kliniske studier har ført til store fremskritt i kunnskapen om hvordan hudens utseende kan ivaretas på en optimal måte gjennom bevisst kosthold og ernæring.

Marine Matrix® inneholder spesialutviklede og dokumenterte kollagenpeptider som tilfører næring til de dypere lagene av huden innenfra. De spesifikke kollagenpeptidene absorberes raskt i kroppen slik at de når hudcellene i de dypere lagene av huden hvor de bidrar til å øke hudens elastisitet* som strammer opp huden og reduserer rynker**.

I tillegg inneholder Marine Matrix® også essensielle vitaminer og mineraler, bl.a. vitamin C, kobber og sink, som har dokumentert virkning for vedlikehold av en sunn og vital hud.

*Proksch E, et al. Oral supplementation of specific collagen peptides has beneficial effects on human skin physiology: A double-blind, placebo-controlled study. Skin Pharmacol Physiol 2014; 27:47-55.
**Proksch E, et al. Oral intake of specific bioactive collagen peptides reduces skin wrinkles and increases dermal matrix synthesis. Skin Pharmacol Physiol 2014; 27:113–119.