Personvernerklæring

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss og bestiller varer fra oss vil Primex BioChemcials AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Primex BioChemicals AS ved daglig leder Thore Thorsen. Kontaktinformasjonen til Primex BioChemicals AS er:

Adresse: Sørhauggata 217, 5525 Haugesund
E-post: [email protected]
Organisasjons nr.: 882 795 322

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på e-post, merk emnefelt med Personvern.

  1. Formålet med å samle inn personopplysninger

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Oppfylle de rettigheter og plikter som følger av inngåelsen av et Marine Matrix kjøp: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Vi innhenter gjennom adresseleverandører fødselsdato slik at vi kan verifisere at du er over 18 år, som er aldersgrensen for inngåelse av Marine Matrix kjøp. Vi benytter auto-oppslag på ditt mobiltelefonnummer for å gjøre registreringen på vår nettbestillingsside enklere for deg.

Sende ut regelmessig nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet 1-2 ganger per måned: E-postadresse. Vi sender ut e-post for å minne kundene våre om å se gjennom producktene våre i vår netbutikk.

Vi behandler atferdsdata som bruk av kuponger, innsendelse av endringsskjema, registrering ved telefonisk kontakt, samt besvarer henvendelser som kommer inn til oss: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

Vi vil også bruke opplysningene dine til å håndtere klager og garantisaker for produkter.

Opprettelse av kundekonto

For alle kunder som handler hos oss, opprettes en kundekonto. Kundekonten kan gi deg tilgang med passord til dine egne, lagrede personopplysninger. Her kan du blant annet finne opplysninger om dine bestillinger, og du kan redigere personopplysningene dine.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?

Behandlingen av personopplysningene dine er nødvendig for at Marine Matrix skal kunne utføre tjenester som å håndtere og levere ordren din.

Personopplysninger behandles også for å forhindre misbruk av og opprettholde et sikkerhetsnett til tjenestene våre. Eksempler på misbruk kan være forsøk på svindler, «spamming», hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her: https://marinematrix.no/Informasjonskapsler/. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi vil beholde opplysningene dine så lenge du er en aktiv kunde.

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Personopplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til å tilby deg tjenestene som er nevnt ovenfor, selskaper som bekrefter adressen din, kommunikasjonsbyråer som sender deg ordrebekreftelser, lager- og distribusjonsleverandører i forbindelse med leveringen av bestillingen din. Leverandører av betalingstjenester for betalingen din. Kredittsjekkbyråer for identitets- og kredittsjekk, samt gjeldsinndrivelsesbyråer.

  1. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Primex BioChemicals AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

  1. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig eller tillatt for det formål personopplysningene ble samlet inn for, og som beskrevet over. De kriterier som brukes til å bestemme hvor lenge vi skal lagre dine personopplysninger omfatter: den tidsperiode hvor vi har et kundeforhold med deg, i de tilfeller vi er underlagt en juridisk forpliktelse, eller i de tilfeller hvor oppbevaring er hensiktsmessig med hensyn til vår juridiske stilling (f.eks. ifbm håndhevelse av kjøpsvilkår). Personopplysninger slettes automatisk 5 år etter siste kontakt.

  1. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

  1. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Informasjon om andre endringer vil bli gitt på marinematrix.no.

  1. Sikkerhet

Alle personopplysninger blir lagret i et sikkert miljø. Vårt nettsted benytter Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi. Dette er en av de mest avanserte sikkerhetsteknologier som for tiden er tilgjengelig for nettransaksjoner. Den krypterer all din personlige informasjon slik at det ikke kan leses som informasjon over Internett.

  1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Norsk data beskyttelse nettside:  https://www.datatilsynet.no.
For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med vår kundeservice på email: [email protected] . Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.